Måleri & Inredningsarbeten


 • Invändigt och Utvändigt Måleri
 • Tapetsering & Inredning
 • Fasadmålning
 • Bredspackling
 • Dörrmålning
 • Fönstermålning
 • Trapphusmålning
 • Service-jobb
 • Mindre snickeriarbeten
 • Lagning av marmor trappsteg
 • Sätta & Måla stuckatur
 • Lagning av väggskador

Använd ROT-Avdraget


Som privatperson kan du nyttja ROT-Avdraget vid renovering och
hantverkstjänster i ditt hus eller bostadsrätt. Läs mer på Skatteverkets Hemsida.

Välkommen att kontakta oss hur vi kan hjälpa dig i nästa måleri och
inredningsprojekt!